بریلیانت

مشخصات

  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    بریلیانت 5 cm