ترمه

مشخصات

  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    ترمه 5 cm