تک گل ویدا

مشخصات

طیف رنگی طلایی و نقره ای
قیمت بر اساس قطعه
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 60
سطح کار برجسته
نوع لعاب براق
نوع برش رکتی (بدون بند)