دایا

مشخصات

  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    دایا 2.5 cm