رویال

مشخصات

  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    رویال 5 cm