سرامیک آنجلینا

مشخصات

طیف رنگی طوسی
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی سرامیک
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک آنجلینا طرحدار طوسی 60 * 60 قیمت هر مترمربع: 765,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک آنجلینا طوسی 60 * 60 قیمت هر مترمربع: 765,000 ریال