سرامیک اما

مشخصات

طیف رنگی استخوانی-بژ براق
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی سرامیک
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک اما استخوانی سایز 60*60 قیمت هر متر مربع: 635,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک اما بژ سایز 60*60 قیمت هر متر مربع: 635,000 ریال