سرامیک روئن

مشخصات

طیف رنگی بژ- قهوه ای
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 100*50
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی سرامیک
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک روئن بژ مات سایز 100*50 قیمت هر مترمربع: 730,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک روئن قهوه ای مات سایز 100*50 قیمت هر مترمربع: 755,000 ریال