سرامیک پرسلان بلانش مات

مشخصات

طیف رنگی استخوانی
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی پرسلان
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک پرسلان بلانش مات سایز 60*60 قیمت هر متر مربع: 1/010/000 ریال