سرامیک پرسلان یونا

مشخصات

طیف رنگی استخوانی
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی پرسلان
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک پرسلان یونا سایز 60*60 قیمت هر متر مربع: ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک پرسلان یونا سایز 80*80 قیمت هر متر مربع: 2/150/000 ریال