نیو اتوسا

مشخصات

طیف رنگی طلایی و نقره ای
ابعاد کاشی سرامیک 60*2
سطح کار برجسته
نوع لعاب براق
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سیگاری نیواتوسا 2x60 قیمت هرقطعه:8,000