پرسلان اسپرینتو الیو

مشخصات

طیف رنگی طوسی
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 120*60
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی پرسلان
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    اسپرینتو الیو 120*60 قیمت:2/470/000ریال