پرسلان سییرا گریس

مشخصات

طیف رنگی طوسی تیره
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 120*60
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی پرسلان
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سییرا گریس 60*120 قیمت: 2/470/000ریال