پرسلان هوراکان گریس

مشخصات

قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 120*60
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی پرسلان
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    هوراکان گریس 60*120 قیمت: 2/970/000ریال