پرسلان کارونا کلارو

مشخصات

قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 120*60
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بند)
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کارونا کلارو 60*120 قیمت:2/470/000ریال