کاشی دومینو

مشخصات

طیف رنگی کرم
پیشنهاد مصرف در آشپزخانه حمام سرویس بهداشتی
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل دومینو 30 * 90 قیمت هر قطعه: 1,200,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی دومینو 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی دومینو استراکچر 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,200,000 ریال