کاشی دیزرت

مشخصات

طیف رنگی طوسی روشن طوسی تیره
پیشنهاد مصرف در حمام
ابعاد کاشی سرامیک 80 * 80
نوع برش رکتی (بدون بند)