کاشی دیور

مشخصات

طیف رنگی کرم
پیشنهاد مصرف در آشپزخانه حمام سرویس بهداشتی
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 25 * 70
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی دیور 25 * 70 قیمت هر مترمربع: 785,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل دیور قطعه 1 25 * 70 قیمت هر قطعه: 820,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل دیور قطعه 2 25 * 70 قیمت هر قطعه: 820,000 ریال