کاشی ماربل

مشخصات

طیف رنگی کرم
پیشنهاد مصرف در سرویس بهداشتی حمام آشپزخانه
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  تک گل ماربل قطعه 1 30 * 90 قیمت هر قطعه 750,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  تک گل ماربل قطعه 2 30 * 90 قیمت هر قطعه: 750,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  کف ماربل 30 * 30 قیمت هر مترمربع: 795,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  کاشی ماربل 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020،000ریال