پرسلان آگما

مشخصات

طیف رنگی استخوانی
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی پرسلان نانو پولیش
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی پرسلان نانو پولیش آگما 60 * 60 قیمت هر مترمربع: 1,270,000 ریال