پرسلان سونز

مشخصات

طیف رنگی قهوه ای طوسی
پیشنهاد مصرف در کف حیاط
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 20 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی پرسلان لعاب دار
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی پرسلان سونز طوسی 20 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,000,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی پرسلان سونز قهوه ای 20 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,000,000 ریال