کاشی لنوکس

مشخصات

طیف رنگی طوسی
پیشنهاد مصرف در آشپزخانه حمام سرویس بهداشتی
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل لنوکس 30 * 90 قیمت هر قطعه: 750,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی لنوکس تیره 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی لنوکس روشن 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020,000 ریال