پرسلان آدرینا

مشخصات

طیف رنگی کرم
پیشنهاد مصرف در کف
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 80 * 80
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی پرسلان لعاب دار
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    پرسلان لعاب دار آدرینا 80 * 80 قیمت هر مترمربع: 1,515,000 ریال