کاشی آراد

مشخصات

طیف رنگی کرم زیتونی
پیشنهاد مصرف در آشپزخانه حمام سرویس بهداشتی
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل آراد قطعه 1 30 * 90 قیمت هر قطعه: 750,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل آراد قطعه 2 30 * 90 قیمت هر قطعه: 750,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی آراد 30 * 90 قیمت هر متر مربع: 885,000 ریال