کاشی کلاسیکو

مشخصات

طیف رنگی کرم
پیشنهاد مصرف در سرویس بهداشتی حمام آشپزخانه
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 25 * 70
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی کلاسیکو قهوه ای 25 * 70 قیمت هر متر مربع: 795,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی کلاسیکو کرم 25 * 70 قیمت هر متر مربع: 795,000 ریال
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    تک گل کلاسیکو 25 * 70 قیمت هر قطعه: 910,000 ریال