کاشی دزرت

مشخصات

طیف رنگی طوسی
پیشنهاد مصرف در آشپزخانه حمام سرویس بهداشتی
قیمت بر اساس مترمربع
ابعاد کاشی سرامیک 30 * 90
سطح کار صاف
نوع لعاب براق
نوع جنس کاشی خاک سفید
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  سرامیک دزرت کف 30 * 30 قیمت هر مترمربع: 790,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  کاشی دزرت طوسی تیره 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  کاشی دزرت طوسی روشن 30 * 90 قیمت هر مترمربع: 1,020,000 ریال
 • گل کاشی پینتو کرم تیره
  تک گل دزرت 30 * 90 قیمت هر قطعه: 790,000 ریال