پرسلان فلگ استون

مشخصات

طیف رنگی قهوه ای طوسی
پیشنهاد مصرف در کف حیاط
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 60 * 60
سطح کار برجسته
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی پرسلان لعاب دار
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    کاشی فلگ استون 60 * 60 قیمت هر مترمربع: 955,000 ریال