سرامیک تراورتن

مشخصات

طیف رنگی سفید
پیشنهاد مصرف در پارکینگ و راه پله دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
ابعاد کاشی سرامیک 40 * 100
سطح کار صاف
نوع لعاب مات
نوع جنس کاشی سرامیک
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت تک گل براساس عدد
  • گل کاشی پینتو کرم تیره
    سرامیک تراورتن سفید مات 40 * 100 قیمت هر مترمربع: 440,000 ریال